Wie zijn wij

Ontstaan en ambities uitvoeringsplatform Berkeldal

Sinds 2015 is een uitvoeringsplatform Berkeldal actief dat streeft naar een duurzame ontwikkeling van het Berkeldal in de breedste zin van het woord. Recreatie, natuur, landbouw, ondernemers en bewoners moeten er allen wel bij varen. Het oorspronkelijke kernteam is, door aansluiting van steeds meer deelnemers, uitgegroeid tot een uitvoeringsplatform dat inmiddels twaalf actiegroepen faciliteert met elk een eigen thema.

De ambitie is een eenvoudig maar functioneel platform te bieden voor het hele Berkeldal, van Billerbeck tot Zutphen. Iedereen in het gebied kan via dit platform initiatieven aanbieden, opzetten en delen.

Het Platform in praktijk: wat doen we voor/in het gebied?

  • We verbinden mensen en organisaties met elkaar met als centraal uitgangspunt: eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap
  • We volgen en stimuleren de ontstane werkgroepen en projecten
  • We delen en publiceren projectinformatie en resultaten, kennis en nieuws op de site en in het gebied
  • We bieden een podium en open netwerk waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten en initiatiefnemers, bedrijven, verenigingen, instellingen en overheden elkaar treffen
  • We zorgen voor verbinding tussen de Duitse en Nederlandse Berkel en streven naar een grenzeloze samenwerking
  • Kortom: we willen informeren, stimuleren, inspireren, faciliteren,Ai?? coAi??rdineren, delen en publiceren