Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

Pontje Rekken

In nauwe samenwerking tussen gemeente Berkelland, Belangenvereniging Rekken, Waterschap Rijn en IJssel, Achterhoek Toerisme en met financiAi??le steun van de provincie Gelderland is bij Oldenkotte een nieuw trekpontje gerealiseerd in de Berkel.

Mede in verband met de mogelijke waterstanden zijn er stevige oevervoorzieningen gecreAi??erd om de veiligheid te waarborgen. Het pontje wordt inmiddels intensief gebruikt en zal wellicht nog drukker worden zodra die volledig is opgenomen in het wandelnetwerk Achterhoek. De aanpassing van de routestructuur ter plekke bevindt zich momenteel in een afrondende fase. Met de afronding van de wandelroutes wordt er voor gezorgd dat de directe omgeving aan de Berkel weer beterAi??toegankelijk wordt voor recreanten en toeristen. Bovendien ontstaat er de mogelijkheid voor een uniek wandelommetje, waar ook de lokale inwoners van profiteren. Kortom, een nieuw pareltje aan de Berkel! Uiteraard zijn we bij de aanleg van zowel het pontje als de wandelroutes voor een belangrijk deel afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren, die hiervoor belangeloos hun gronden beschikbaar stellen.

Juli 2017, Jan ten Have

Ommetje Almen.

Na het gereed komen van de werkzaamheden aan de Berkel gedeelte Spitholterbrug Besselinkstuw heeft een werkgroep op verzoek van de Vereniging Almens Belang een wandeling uitgezet die loopt vanaf het dorpscentrum via het zwembad, de Besselinkstuw, de zuidelijke oever naar de Spitholterbrug, het land van Pon, het Elger en de theetuin naar het dorpscentrum. De route is bewijzerd en aan de noordelijke kant van de Berkel voorzien van een aantal informatiepanelen die gesponsord werden door de ANWB. De wandeling is ongeveer 5 km, voert door zeer gevarieerd landschap en zeer de moeite waard om eens te maken!

Juli 2017, Joost Dijksman

De Berkel Natuurlijk!

Ai??Het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) organiseert overal in het land natuurexcursies o.l.v. een gids. Om gids te worden moet een opleiding gevolgd worden en ter afsluiting een eindwerkstuk geleverd worden. Joke Langenkamp (Almen), Joop Damveld, Johanna Logtenberg en Peter van Rijsingen behaalden jl. mei hun certificaat na aflevering van hun eindwerkstuk getiteld: ai???De Berkel natuurlijk!ai???- vier seizoenen aan de Berkel. Het betreft een doe- en beleefwandeling aan de oevers van de Berkel bij Almen, waarbij het viertal gebruik maakte van het ai???Ommetje Almenai???. Ze gaven de wandeling een nieuwe vorm in een spel met een gevarieerd aantal opdrachten. In hun werkstuk besteden ze bovendien aandacht aan de historie van het gebied, de Berkelvaart en de Berkel zelf. Daarnaast is een uitvoerige lijst met afbeeldingen opgenomen van de planten, vogels en vissen die wandelaars op de route kunnen tegenkomen. ai???We zijn op het moment bezig om te proberen een wandel-app te maken van ons project en heel misschien komt ons werkstuk op de IVN website te staan – maar dat is nog niet zeker,ai??i?? aldus Joke Langenkamp.

Op de groepsfoto, genomen bij de Berkel in Eibergen, staan alle geslaagden, waaronder de vier ai???Berkel Natuurlijkai??i?? gidsen:

Peter van Rijsingen, gehurkt, tweede van links – Joop Damveld, gehurkt, derde van links – Johanna Logtenberg, middelste rij, staand, derde van rechts – Joke Langenkamp, staand, tweede van links

Juli 2017, Joost Dijksman

Ai??