Initiatieven stromen

Belangrijkste thema’s die spelen rondom de Berkel zijn eenAi?? duurzame toekomst wat betreft water, grondstoffen en energie, een sterke circulaire economie, klimaatbestendigheid en recreatie en toerisme.

We zien de Berkel als het snoer en de projecten die zullen worden ontwikkeld in het stroomgebied als de parels.