De Derde Berkelcompagnie

De Berkel stroomt vanaf de bron in het Duitse Billerbeck door prachtige gebieden en mondt in Zutphen uit in de IJssel. Gebieden met een mooie natuur en cultuur, die de komende jaren nog veel mooier worden gemaakt.

Zo worden weer oude Berkelarmen in ere hersteld en worden gebouwen en bouwwerken langs de Berkel gerestaureerd.
Al deze plannen hebben een relatie met de rivier de Berkel. Vroeger waren BerkelcompagnieAi??n verantwoordelijk voor de Berkel. Onlangs is de 3e Berkelcompagnie opgericht, die als taak heeft alle plannen zowel in Duitsland als in Nederland op elkaar af te stemmen.
De opgerichte Vriendenclub van deze 3e Berkelcompagnie geeft de gelegenheid een ieder deelgenoot te maken van de plannen. Dit zal gebeuren o.a. via een magazine, excursies en ideeAi??n van individuele Vrienden.

Als Vriend krijgt u de primeur van alle plannen. Vanaf ai??i?? 50 per jaar kunnen organisaties en instellingen Vriend worden.
Voor particulieren geldt een bedrag van minimaal ai??i?? 15 per jaar.

Klik hier voor meer informatie