Berkel in de stad Zutphen

Berkel in de stad Zutphen

Hoe stroomt de Berkel nu in de stad?

Het project ai???Berkel in de stadai??? (Zutphen) vordert gestaag. Je zou kunnen zeggen dat het best goed stroomt. Silvester van Veldhoven vroeg aandacht voor dit gebied tijdens de Future Search Conferentie in mei 2016. Inmiddels is er veel gebeurd. De belangrijkste wapenfeiten:

  • Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Zutphen hebben in het najaar van 2017 een gedegen onderzoek gedaan naar de monding van de Berkel. Kan er misschien een open verbinding komen tussen IJssel en Berkel? Kan de sluis wellicht weer in oude luister hersteld worden? Echt veel blijkt niet mogelijk, want te duur. Maar de blik was wel wekenlang intensief gericht op de monding.
  • De bewoners langs de stedelijke Berkel hadden in november 2017 een bevlogen avond. Hein Reitsma heeft ze bijeen geroepen en gevraagd waar hun verbinding met de Berkel ligt. Dat leverde inspirerende beelden op. Er blijkt een nauwe verbodenheid te zijn en bewoners willen graag vanaf het eerste moment betrokken zijn bij een herinrichting van de rivier.
  • De komende maanden staan waarschijnlijk in het teken van klimaatadaptatie. Dat is een moeilijk woord voor aanpassing aan het veranderende klimaat. Mogelijk gaat de Berkel in de stad een belangrijke rol spelen hierin. Waterschap en gemeente gaan onderzoeken hoe de binnenstad zich moet aanpassen aan perioden van veel regenval en hoge temperaturen.

De projectgroep Berkel in de stad volgt de ontwikkelingen op de voet.

Juli 2017, Uko Post